OFERTA

 

 

 

 

PACHMEX  w ramach prowadzonej działalności oferuje Państwu
usługi w zakresie:

 

►ADMINISTROWANIE FIRM:


1. Profesjonalna obsługa biurowa małych firm (do 10 pracowników):

- przyjmowanie/wykonywanie połączeń telefonicznych,

- adresowanie i wysyłanie poczty „papierowej”,

- wynajem elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail),

- sortowanie wstępne poczty/korespondencji,

- przyjmowanie/wysyłanie korespondencji poczty elektronicznej,

- przyjmowanie/wysyłanie połączeń faksowych,

- przygotowywanie, archiwizacja i niszczenie dokumentów,

- pozostałe usługi sekretarskie:

       ◦ fotokopiowanie, skanowanie, powielanie,

- przepisywanie i redagowanie tekstów na komputerze,

- sporządzanie baz danych,

- pisemna i telefoniczna realizacja spraw firmy w urzędach,

- inne wg ustaleń.

2. Prace administracyjne na rzecz firm:

- ewidencjonowanie dokumentów,

- archiwizowanie dokumentów,

- kontrolowanie terminów wymagalnych dla firmy,

- wystawianie w imieniu firmy:

    ◦ faktur,

    ◦ rachunków,

    ◦ zamówień.

3. Realizowanie spraw kadrowych firmy:

- prowadzenie kart osobowych w zakresie urlopów, zwolnień  lekarskich, stażu pracy itp.

   - zestawień wymaganych szkoleń okresowych pracowników w zakresie bhp i ppoż.

 

► SZKOLENIE LUDZI:

 

1.   Szkolenie pracowników na temat: profilaktyki pogryzień dla osób pracujących w warunkach ryzyka kontaktu z nieznanymi psami”, gdzie osoby uczestniczące w warsztatach uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

         ·  sygnały komunikacyjne u psów,

         ·  czynniki wzmagające agresję,

         ·  zasady zachowania w czasie wykonywania czynności służbowych,

         ·  zachowanie w sytuacji zagrożenia,

         ·  radzenie sobie ze stresem związanym z wystawieniem na ryzyko pogryzienia,

         ·  komunikacja asertywna z opiekunem psa.

 

Uwaga: organizator szkolenia, firma PACHMEX zapewnia obecność w zajęciach doskonale wyszkolonego psa (owczarek niemiecki), którego udział w ćwiczeniach praktycznych pozwala na prawdziwe i realistyczne próby działania ćwiczących oraz prawidłowej reakcji na instynktowne zachowanie psa.

 

 

2.   Szkolenie pracowników na temat: „Zasady, sposoby oraz sprzęt wykorzystywany do wyłapywania bezpańskich i niebezpiecznych zwierząt przez wyznaczonych przedstawicieli służb porządkowych”.

 

SZKOLENIE W OPRACOWANIU – REALIZACJA W ZALEZNOŚCI
OD ZGŁASZANYCH POTRZEB PRZEZ ZAINTERESOWANE PODMIOTY

 

3.   Szkolenie osób na temat: „Zakup psa – nieprzypadkowa decyzja na lata. Świadoma decyzja oraz wybór psa zgodnie z oczekiwaniami i warunkami rodziny”. Szkolenie skierowane dla osób planujących zakup psa. Tematyka szkolenia:

• pies w domu – obowiązki i ich podział,
• czy rodzina jest gotowa na przyjecie nowego domownika?,
• właściwy dobór rasy psa (oczekiwania/możliwości domowników, oczekiwania/potrzeby psa),
• wybór źródła/miejsca zakupu psa,
• niezbędna opieka weterynaryjna,
• koszty utrzymania psa w domu,
• miejsce dla psa w domu,
• określenie zasad/reguł obowiązujących psa w domu,
• szkolenie/wychowanie psa.

Szkolenie powinno być realizowane we współpracy ze Związkami Kynologicznymi, zrzeszeniami hodowców, organizacjami ochrony zwierząt, schroniskami dla zwierząt. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie, które dla hodowcy czy schroniska powinny byc wymaganym dokumentem przy wydawaniu zwierzaka nowym właścicielom. Zmniejszy to ilość porzucanych i bezpańskich psów.

 

 

SZKOLENIE PSÓW:

 

1.   Szkolenie psów w zakresie:

• posłuszeństwa ogólnego,
• agresji – obrony przewodnika,
• stróżowania/dozorowania obiektów,
• myślistwa,
• inne wg potrzeb (po uzgodnieniu).

 

Szkolimy psy powierzone przez właścicieli, istnieje również możliwość zakupu psa przez firmę PAHMEX, wyszkolenie go a następnie przekazanie nowemu właścicielowi. Zamawiający ponosi wszystkie koszty związane z zakupem, leczeniem, żywieniem i szkoleniem psa. Wystawiamy fakturę VAT.

 

► USŁUGI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM NA ZLECENIE KLIENTA PSÓW SPECJALNYCH:

 

Usługa polega na odpłatnym wykorzystaniu wyszkolonych specjalistycznie psów do wyszukiwania:

- zwłok ludzkich,
- narkotyków,
- poszukiwania – tropienia ludzi.

 

Usługa wyszukiwania przez wyspecjalizowane psy pożądanego zapachu w wyznaczonym terenie. Oferta skierowana jest dla firm detektywistycznych/ochroniarskich, szkół, placówek wychowawczych oraz osób prywatnych. Firma PACHMEX nie podejmuje działań wchodzących w kompetencje zadań Policji i innych służb porządkowych.

 

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA:

 

Sprzedaż na zamówienie środków ochrony ludzi przed niebezpiecznymi zwierzętami oraz wyposażenia służącego do wyłapywania bezpańskich i niebezpiecznych zwierząt.

 


 CENY !!!

CENNIK USŁUG I TOWARÓW USTALANY JEST INDYWIDUALNIE Z POSZCZEGÓLNYMI KONTRAHENTAMI, KLIENTAMI I UZALEŻNIONY JEST MIĘDZY INNYMI OD KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ FIRMĘ „PACHMEX” NA REALIZACJĘ USŁUGI.

 

 

 

 Współpracujemy z: